Komisioni Rregullator në mbledhjen e ditës së sotme shpalli moskomptencën për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”, të propozuar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve.