TitleKategoriaDocument Linkdoc_category_hfilterdoc_category2_hfilter
Vendim nr. 479, datë 03.12.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Daniel Gjin Prroj, kandidatit për deputet i propozuar nga koalicioni Bashkimi Popullor-Emigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 478, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fushë Arrëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ndue Marash Doçi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 477, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Klaudja Lulzim Turtulli”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 476, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ermal Harilla Rrushi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 475, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, z. Valentin Paulin Frani”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 474, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Kamela Ferdinant Banushi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 473, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Himarë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Vasil Kolagji”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 472, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ardhmëria Shqiptare, z. Nikolin Prend Luli”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 471, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Gjyste Gjon Kola”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 470, datë 03.12.2021 “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 469, datë 03.12.2021 “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të kryqëzimit të të dhënave elektronike dhe biometrike të mbledhura nga pajisjet e identifikimit elektronik në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 468, datë 11.11.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambientet e bibliotekës “Misto Treska”, me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet, zj. Kledina Skëndo”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 467, datë 11.11.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambientet e bibliotekës “Moikom Zeqo”, me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet, z. Alqi Bllako”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 466, datë 11.11.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues, z. Tom Gjek Doshi, kandidat për deputet i propozuar nga Paryia Socialdemokrate e Shqipërisë, qarku Tiranë/Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 465, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Aurel Ramis Musta”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 464, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Patos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dorian Sokrat Çapo”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 463, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Xhensila Pëllumb Nakoleci”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 462, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Irakli Hasan Gjoni”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 461, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Engjëllushe Isa Guri”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 460, datë 14.10.2021 “Për shpalljen e rezultatit të përzgjedhjes rastësore të qendrave të votimit që do ti nënshtrohen këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 15, datë 07.10.2021 “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 459, datë 07.10.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ido Muharrem Pashaj, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Eemigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 458, datë 07.10.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ervis Harun Beu, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Eemigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 457, datë 01.10.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Bashkiak Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 456, datë 24.09.2021, “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertes kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjekti zgjedhor, Partia Republikane e Shqipërisë, për fushatën zgjedhore të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 455, datë 23.09.2021, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Arsen Tare Belaj, kandidat për deputet i propozuar nga partia Bindja Demokratike, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 454, datë 23.09.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Rodolf Llambi Xhillari”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 453, datë 23.09.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Alit Novrus Xhezar”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 452, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, në lidhje me zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e shkollës së mesmë “Shëmri”, Kukës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 451, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambjentet e bibliotekës “Misto Treska”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 450, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Laureta Kastriot Sinanaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 449, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sabrie Rexhe Çelaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 448, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arsid Argjir Prifti”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 447, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Kostandina Grigor Doko”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 446, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Adelina Petrit Elezaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 445, datë 17.09.2021, Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Diandra Ferit Kraja”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 444, datë 17.09.2012, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Shkëlqim Dalip Guçe”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 443, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit PD-AN, qarku Lezhë, zj. Elda Artan Hoti”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 442, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Fier, zj. Mirela Llambro Pitushi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 441, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Durrës, z. Denis Mehmet Deliu”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 440, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Tiranë, zj. Mimi Pjetër Kodheli”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 439, datë 02.08.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrative të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Këshillit të Ministrave, Këshillit Bashkiak Durrës dhe Bashkisë Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 438, datë 29.07.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës admionistrative të rezultateit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithëshm për subjektin vetëdeklarues z. Boiken Xhelal Abazi, kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emëqrohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 437, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socdemokrate e Shqipërisë, zj. Denisa Ndue Pjetri”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 436, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Ornela Petrit Alikaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 435, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Eni Sadik Bistri”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 434, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ora e Shqipërisë, zj. Onerda Xhevdet Sopaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 433, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Florian Hamit Rama”Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 432, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 2 subjekte zgjedhore për fushatën zgjedhore, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 431, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 8 parti politike për vitin kalendarik 2020”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 430, datë 22.07.2021 “Për dorëzimin e raporteve vjetore financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020, si edhe sanksionet për mosdorëzimin e tyre”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 429, datë 22.07.2021 “Për kompensimin financiar paszgjedhor që do tú shpërndahet subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 428, datë 22.07.2021 “Për përcaktimin e vlerës në para të një vote të vlefshme për zgjedhjet për Kuvend e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 427, datë 16.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 426 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 425 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2020”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 424, datë 12.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 423, datë 05.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore Kukës, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 422, datë 02.07.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorissë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues, z. Qerim Ismail Ismailaj, kryetar i bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 421, datë 30.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Alketa Kiço Basho”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 420, datë 29.06.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj “Albpetrol” sh.a”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 419, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit, për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 418, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Agjencisë Shtetëror të Kadastrës, Dega Sarandë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 417, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Fier, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 416, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 415, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 414, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 413, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 412, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 411, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 410, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 409, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 408, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 407, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 406, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 405, datë 18.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Areti Beruka, me funksion Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 404, datë 14.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankesës së qytetarit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Drejtorisë Rajonale Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 403, datë 11.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj shoqërisë “ALBA GAZ” sh.a”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 402, datë 11.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1328, datë 13.04.2021 të qytetarit, përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor, ndaj Ministrit të Mbrojtjes, z. Niko Peleshi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 401, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1376 prot., datë 15.04.2021 të Presidentit të Republikës ndaj bashkisë Korçë, bashkisë Pustec, DPGJC, zyrës së legalizimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 400, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1318 prot., datë 12.04.2021 të Institucionit të Presidentit të Republikës dhe kërkesës nr. 1414 prot., datë 20.04.2021, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 399, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1326 prot., datë 13.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 398, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1408 prot., datë 19.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 390, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1381 prot., datë 19.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 397, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Rita Ndue Lazri”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 396, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Telepenë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj.Valentina Sula Hasanbega”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 395, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Esmeralda Hasan Shaha (Xhaferi)”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 394, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Gurjeta Tajar Brakaj”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 14, datë 09.06.2021 “Për përcaktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 393, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1477 prot., datë 23.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 392, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1447/1 prot., datë 23.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 391, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1382 prot., datë 16.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.Decisionsdecisions2021
Vendimi nr. 389, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 388, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 3932 prot., datë 19.04.2021 përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 387, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, zj. Belinda Balluku”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 386, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Valbona Zeka me funksion Shef i Departamentit të Përgatitjes Fizike në Akademinë e Forcave të Armatosura”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 385, datë 08.06.2021 “Për shqyrtimin administriv të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Dionis Imeraj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 384, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar të nenit 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kryetarit të bashkisë Gjirokastër dhe bashkisë Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 383, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Partisë Socialiste, qarku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 382, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kryetarit të bashkisë Vorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 381, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Adelina Çenga, punonjëse në Njësinë Administrative Tomin”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 380, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Ervin Çenga, me funksion përgjegjës i Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Peshkopi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 379, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Sulejman Muda, me funksion Kujdestar pranë Konviktit të Shkollës së Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 378, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Xhevahir Çenga”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 377, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Qamile Muda, me funksion Infermiere pranë Qendrës Balneare “Enver Shehu”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 376, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në pikën 2, të nenit 91, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ndaj zj. Luiza Çenga, me funksion Edukatore”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 375, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Lavdrim Çenga”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 374, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Jonus Çenga, me funksion Punëtor në Brigadën e Gjelbërimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Bashkia Dibër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 373, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Qatip Avelli, me funksion Administrator i Njësisë Administrative Tomin”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 372, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Florian Tahiri, kandidat për deputet për subjektin zgjedhor PD-AN”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 371, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vlorë z. Dritan Leli”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 370, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e raportit të tabelave përmbledhëse të monitorimit të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHM-të për periudhën 26.03.2021 – 23.04.2021 si dhe respektimin e periudhës së heshtjes zgjedhore”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 369, datë 27.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialdemokrate, qarku Shkodër, zj. Jetmira Rexhep Rraboshta”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 368, datë 25.05.2021 “Për shpalljen e mozgjedhshmërisë së kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, z. Gledis Esat Çeliku, për plotësimin e vakancës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 367, datë 25.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Fier, zj. Gentiana Xhemal Cakrani”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 366, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Jak Pleshaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 365, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, zj. Anisa Agim Muçaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 364, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, z. Armando Agron Manjani”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 363, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Bledar Çuçi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 362 datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 361, datë 19.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidatëve për deputetë zj. Kledina Skëndo, z. Alqi Bllako dhe Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 360, datë 18.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Akademisë së Sigurisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 359, datë 17.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidatit për deputet z. Alfred Muharremi dhe Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 358, datë 17.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të Qëndresës Qytetare për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 357, datë 14.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qyetarit. Z. Murat Shallari, për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Postës Shqiptare, dega Skrapar”.Decisions

Download

decisions2021
Urdhër nr. 232, datë 12.05.2021 “Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 356, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Amando Hasa, Shef Sektori tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 355, datë 10.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ujësjellës Kanalizime Vau Dejës sh.a.”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 354, datë 10.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj OSHEE sh.a, Drejtoria Rajonale Shkodër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 353, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Agjencisë Telegrafike Shqiptare”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 352, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Sheme Lulo, Drejtor i Ujësjellës Kanalizimeve, Bashkia Sarandë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 351, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Françesko Muçaj, Drejtor në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 350, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Anjeza Shiko, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 349, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 348, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Fier, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 347, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 346, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Korçë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 345, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Vlorë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 344, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Elbasan, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 343, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 342, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 341, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Dibër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 340, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Durrës, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Berat, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 338, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Zef Kin Hila, kandidat për deputet i subjektit politik, Partia Demokratike e Shqipërisë- Aleanca për Ndryshim, Qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 337, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Edona Bilali, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 336, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankimit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Partisë Bindja Demokratike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 335 datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 334, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj zj. Frida Krifca, Drejtore e Përgjithshme e AZHBR-së”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 333, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Emigena Xhetan Damzi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 332, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjin Ndrec Kola”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 331, datë 01.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Kukës, për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputet, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 330, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Ardian Vullnet Gjoka, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Lëvizja për Ndryshim, Qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 329, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Napolon Engjëll Laska, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Nisma Thurje, Qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 328, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Artur Ismail Baku, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 327, datë 28.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 326, datë 28.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 325, datë 28.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Klajdi Myzaferi, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimi Profesional Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 324, datë 27.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 34, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 323, datë 27.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 23, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Urdhër nr. 217, datë 28.04.2021 “Për vijimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.Rulings

Download

rulings2021
Urdhër nr. 216, datë 28.04.2021 “Për disiplinimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 322, datë 26.04.2021 “Për shfuqizimin e të gjithë vendimeve për akreditim të vëzhguesve në Vendin e Numërimit të Votave në KZAZ nr.30, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 321, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 42, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 320, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 41, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 319, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 39, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 318, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 38, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 317, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së, nr. 37, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 316, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 35, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 315, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 34, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 314, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 29, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 313, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 02, Qarku Shkodër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 312, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 70, Qarku Korçë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 311, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 69, Qarku Korçë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 310, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 24, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 309, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 308, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 21, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 307, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 20, Qarku Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 306, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 66, Qarku Berat”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 305, datë 26.04.2021 “”Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 64, Qarku Berat”.Decisions

Download

decisions2021
Udhër nr. 214, datë 27.04.2021 “Për ecurinë e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Rulings

Download

rulings2021
Urdhër nr. 212, datë 26.04.2021 “Për disiplinimin dhe vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit të pranuara të rregullta për zgjedhjet për Kuvendin Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 304, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 66, Qarku Berat”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 303, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 59, Qarku Fier”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 302, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 56, Qarku Fier”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 301, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 13, KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 13, datë 25.04.2021 “Për mënyrën e pasqyrimit të raportit të mbylljes së Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve nga Pajisja e Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI), në qendrën e votimit, në të cilën printimi është i palexueshme”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 300, datë 25.04.2021 “Për plotësimin e sasisë së fletëve të votimit të QV-së së Posaçme IEVP, të ZAZ nr. 90, Qarku Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 299, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 298, datë 25.04.2021 “Për zëvëndësimin e fletëve të votimit të QV nr. 2394/1, të ZAZ nr. 47, Qarku Elbasan”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 297, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 80, Qarku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 296, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 80, Qarku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 12, datë 24.04.2021 “Për administrimin e listës së zgjedhësve përgjatë procesit të votimit në qendrën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 295, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 66, Qarku Berat”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 294, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 88, Qarku Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim 293, datë 24.04.2021 Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Pogradec”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim 292, datë 24.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë”.Decisions

Shkarko

decisions2021
Urdhër nr. 210 datë 24.04.2021 “Për dorëzimin e pajisjes së Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI), dhe të kamerës së për video rregjistrim në Qendrën e Votimit”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 291, datë 23.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 11, datë 24.04.2021 “Për zbatimin e masave anti-Covid 19 gjatë ditës së votimeve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 290, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gani Bahri Zagani”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 289, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Evisa Jorgo Demollari”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 288, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Marko Ndue Jaku”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 287, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Rigels Kol Nicaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 286, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Edlir Gëzim Reçi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 285, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Alban Zef Bruka”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 284, datë 23.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të organizatës Next Step, Guxo dhe Qendra për Transparencë, për ëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 283, datë 23.04.2021 “Për miratimin e mediave Hekla shpk, One Tv Vlora, Televizioni 6+1 Vlorë, Rozafa Media Motiv, media dhe Shijak Tv, Top Cahnnel, Faktoje.al, Albanian Post, televizioni Adria Net, Unioni Gazetarëve, Koha Jonë dhe MCN Tv, pë vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 282, datë 23.04.2021 “Për miratimin e operatorëve të medias Deutsche Welle, Radio Televizionit Serb dhe SOOC Agency, Koha, klan Kosova, televizioni i Bosnjë Hercegovinës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 281, datë 23.03.20214 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Polake, Amerikane, Norvegjeze, Malazeze dhe Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 279, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë për marrjen e masave të menjëhershme për anullimin e urdhërit nr. 219, datë 19.04.2021, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 278, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 277, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuara në udhëzimin nr. 06, 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KQZ ndaj kandidates për deputete zj. Ogerta Manastirliu”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 276, datë 23.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve dhe të sekretarëve të disa KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Urdhër nr. 206, datë 23.04.2021 “Për miratimin e procedurave operacionale për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Pajisjen Elektronike të Identifikimit (PEI), Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 275, datë 22.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të disa KZAZ-ve dhe sekretarit të KZAZ-së nr.5, Qarku Shkodër”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 10, datë 21.04.2021 “Për caktimin e rregullave për raportimin financiar vjetor të partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre dhe mënyrën e pagesës së audituesve”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 274, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve nr. 1846, 1848, 1851, 1854, 1858, datë 22.02.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 273, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj, Partisë Demokratike e Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 272 datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë_______” , nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 271, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Ogerta Manastirliu, Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 270, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qytetarit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kandidatit për deputet z. Bledi Çuçi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 269, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Partisë Demokratike, për shkeljet të parashikuara në udhëzimin nr. 06, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Bledi Çuçi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 266, datë 21.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatgjatë të OSBE-së, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 265, datë 21.04.2021 “Për miratimin afatshkurtër të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 264, datë 21.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 263, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Kroate, Gjermane, Sllovene dhe Italiane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 262, datë 21.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 261, datë 21.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të medias ATV, Bulgarian News Agency, ABC News dhe Turkey Radio and Televizion Corporation (TRT), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 260, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe vëzhguesve afatshkurtër të NDI Albania, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 259, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Japoneze, Britanike, Franceze, Turke, Suedeze, Hungareze, të Republikës së Kosovës dhe Zviceriane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 258, datë 21.04.2021 “Për shtyrjen e auditimit për fondet e përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2021 nga partitë politike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 257, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 04.04.2021 – 11.04.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 256, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të udhëzimit nr. 06, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj subjektit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 255, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet të Republikës së Shqipërisë z. Petrit Malaj, Bashkisë Tropojë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 254, datë 20.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve dhe sekretarëve të disa KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 253, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet z. Petrit Malaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 252, datë 19.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Isuf Çelaj, Kryetari i Partisë Demokratike, Dega Tropojë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 251, datë 17.04.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 69, qarku Korçë dhe zëvëndësimi me vulën rezervë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 250, datë 17.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj deputetit z. Erion Braçe”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 249, datë 17.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 248, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryeministrit z. Edi Rama dhe zj. Mila Ekonomi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 247, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet të Republikës së Shqipërisë z. Petrit Malaj, Drejtorisë së gjimnazit “Asim Vokshi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 246, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 09, datë 15.04.2021 “Për përdorimin e aplikacionit KQZ”.Instructions

Download

instructions2021
Udhëzim nr. 08, datë 15.04.2021 “Për lëvizjen e administratës zgjedhore gjatë orarit të kufizuar për lëvizjen e popullatës”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 245, datë 15.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 244, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 243, datë 15.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, gazeta Tema, Shoqëria Dosja sh.p.k, Fax Media News, Tv Klan, Radio Televizioni Shqiptar, gazeta “Koha Jonë”, Antena Televizion, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 242, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të Koalicionit për reforma dhe Institucione të Konsoliduara, Shoqatës për Integrim të Zonave Informale, Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve dhe Fondacionit “Kujto”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 241, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 240, datë 15.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 189, datë 29.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të Fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 239, datë 15.04.2021 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike të ZAZ nr.40, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të Votimit dhe Numërimit Elektronik për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 238, datë 15.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 26, Qarku Tiranë, dhe anëtarëve të disa KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 237, datë 15.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes të disa QV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 236, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021″ të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 235, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Librazhd”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 234, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 233, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Donika Hysenaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 232, datë 13.04.2021 “Për miratimin evëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Bullgare, të Ambasadës Spanjolle dhe të Ambasadës Hollandeze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 231, datë 13.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Korporatës Austriake të Transmetimit (ORF), Albanian Post, Star Plus television, Reuters, Gazeta Ora (First Media Network), Euronews Albania dhe Mati Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 230, datë 13.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të ENEMO, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 229, datë 13.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Iniciativa për Veprime Sociale”, organizatës “Lëvizja Studentore për Barazi”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 228, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Grisilda Nexhip Plaka”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 227, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Misar Sherif Muka”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 226, datë 13.04.2021 “Për lirim dhe emërim të një sekretari të KZAZ-së dhe të disa anëtarëve të KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 225, datë 13.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 224, datë 13.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.3.2021 – 3.4.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 223, datë 13.04.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesit, për të plotësuar numrin e 1 (një) vakance në qarkun e Lezhës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 222, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Sllovake, të Ambasadës së Republikës Çeke, të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të Ambasadës Austriake dhe Ambasadës Greke, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 221, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 220, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 115 datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 219, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Intelektualët e Rinj”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 218, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 217, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim 216, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Viola Spiro Murati”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim 215, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Pal Ndreu”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 07, datë 12.04.2021 “Për miratimin e procedurave të dorëzimit të kamerës për video rregjistrim në mjedisin e brendshëm të Qendrës së Votimit”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 214, datë 09.04.2021 “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve të KZAZ-ve, si edhe zëvëndësim të sekretarit të KZAZ-së nr. 24, qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 213, datë 09.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa publike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 212, datë 07.04.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 148, datë 16.03.201 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 210, datë 08.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit “Së bashku”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 209, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “A2 CNN”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 208, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Anadolu Agency (AA), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 207, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazëtarëve të shoqërisë “Panorama Group”, të portalit “Bulqiza ime”, të televizionit “Top-Channel”, të Agjensise Ndërkombëtare të Lajmeve Ässociated Press” (AP), të Agjensisë Telegrafike Shqiptare” (ATSH), të gazetës “Sot”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 206, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021”, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 205, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Belsh”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 204, datë 07.04.2021 “Për lirim dhe emërim të dy sekretarëve dhe disa anëtarëve të KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 203, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendin nr. 202, datë 06.4.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit me nr ID 2019, të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 201, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Durrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 200, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryetarit të Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 199, datë 01.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 36, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 198, datë 01.04.2021 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 197, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Aleksandër Pashko Kolvataj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 196, datë 31.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148 datë 16.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e vendit të numërimit të votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 195, datë 31.03.2021 “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe të një sekretari të KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 194, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare të Shqipërisë, zj. Marte Nikoll Suta”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 192, datë, 29.03.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Ermal (Agustin) Tetem Hasimaj, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 191, datë 29.03.2021 ”Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 190, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Rrjetit Evropian të Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO)”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 189, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 188, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Media Center Albania”, portalit “Alba News”, “Light Studio Agency (LSA)”, televizionit “Vizion Plus”, televizionit “Media Nord”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 187, datë 29.03.2021 ”Për një shtesë në vendimin nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 186, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z Visar Pashk Alia”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 185, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, z Nin Mark Curraj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 184, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë G 99, z Mynyr Tahir Bekshiu”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 183, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Elsa Gjergj Gazulla”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 182, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Demokracia Sociale, zj Natirda Dritan Aliaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 181, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Migena Albert Shima”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 180, datë 29.03.2021 “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 179, datë 23.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 01, KZAZ-së nr. 07, KZAZ-së nr. 08, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 10, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 12, KZAZ-së nr. 15, qarku Lezhë, KZAZ-së nr. 27, KZAZ-së nr. 28, KZAZ-së nr. 32, KZAZ-së nr. 36, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 76, qaku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 178, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 177, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit Klan News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit A2Cnn për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Dowload

decisions2021
Vendim nr. 175, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Community Reporters”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 174, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 173, datë 23.03.2021 Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 06, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 172, datë 23.03.2021 “Për përcaktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit që do t’u shpërndahet si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 171, datë 23.03.2021 “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 170, datë 23.03.2021 “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 169, datë 18.03.2021 “Për lirim dhe emëririm tyë anëtarëve të KZAZ-së nr. 02, KZAZ-së nr. 04, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 29, KZAZ-së nr. 30, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 74, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 77, qarku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 168, datë 18.03.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 167  datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr.166, datë 18.03.2021, “Për shqyrtimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr.165 datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore  të koalicionit Aleanca (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr.164 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 163 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 162, datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 161 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 160, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Pal Marash Shkambi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 159, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Plarent  Xhorxhi Aleksi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 158, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja për Ndryshim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 157 datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Social Demokrate, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 156, datë 17.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore  të Koalicionit “Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBDPKD)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 155, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Nisma Thurje, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 154, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 05, datë 16.03.2021 “Për procedurat e hedhjes së shortit për caktimin e partive politike që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 153, datë 16.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të telvizionit ABC NEWS për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 152, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës (RTK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 151, datë 16.03.2021  “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të misionit të ODIHR”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 150, datë 16.03.2021 për një shtesë në vendimin nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 149, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “SYRI TV” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të dates 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Urdhër nr.139 datë 16.3.2021 “Për miratimin e rregullores për hetimin administrativ të sinjalizimit, për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 147, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 146, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 145, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Boiken Abazi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 144, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Kreshnik Merxhani si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 143, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Iljaz Shehu si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 142, datë 15.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 07, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 09, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 23, qarku Durrës, KZAZ-së nr. 32, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 55, qarku Fier, KZAZ-së nr. 63, qarku Berat, KZAZ-së nr. 71, KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 91, qarku Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 141, datë 15.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 140, datë 15.03.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Vorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 139, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Kombëtare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 138, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca” (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 137, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit FAX MEDIA NEWS, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 136, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Faktoje”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 135, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 134, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Qendra për Transparencë”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 133, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga Partia “Socialdemokrate”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 132, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 131, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), PD-AN”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 130, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 129, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Bindja Demokratike”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 128, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Balli Kombëtar”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 127, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 126, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja Demokratike Shqiptare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 125, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja për Ndryshim”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 124, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Demokracia e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 123, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 122 datë 09.03.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Udhëzim nr. 04, datë 08.03.2021 “Për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 121, datë 08.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e tretë për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Korçë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 120, datë 08.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 119, datë 08.03.2021 “Për miratimin e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 118, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës pë regjistrimin e z. Elton Debreshi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit,në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 117, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit ‘Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët’ (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 116, datë 08.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malva Syrja Aliaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 115, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 114, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të report TV, për për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 113, datë 04.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e dyte për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Tiranë, Durrës, Fier, Dibër, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 112, datë 03.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 111, datë 02.03.2021 “Për caktimin e ZAZ-së, nr. 40, në bashkinë e Tiranës, si njësinë administrative për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 110, datë 02.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 34, KZAZ-së nr. 37, KZAZ-së nr. 43, qarku Tiranë, të anëtarëbe të KZAZ-së nr. 45, qarku Elbasan dhe KZAZ-së nr. 87, qarku Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 109, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së nismës ligjvënëse të zgjedhësve ‘Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve’ për mbledhjen e nënshkrimeve për projektligjin “Për referendumet në Republikën e Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 108, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Aleanca”, AL, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 107, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), “PD-AN, për “zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions
Vendim nr. 106, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Për gratë dhe fëmijët”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 105, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Qëndresa Qytetare”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 104, datë 26.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Bashkisë Tropojë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 103, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Bujar Çela”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 102, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, zj. Elona Gjebrea dhe Drejtorisë së Gjimnazit “Abdulla Keta”, Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 101, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, z. Ervin Bushati, Drejtorisë së Shkollës 9-vjeçare “Misto Mame”, Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 100, datë 23.02.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për qarkun e Tiranës dhe Gjirokastrës”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 99, datë 23.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatmir Nasip Merkuri”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 97, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së z. Xhavit Zhuzhi për regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Emigracioni Shqiptar në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 96, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 95, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Punës së Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 94, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Centriste e Mirëqenies Popullore Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 93, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Bledar Dika si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 92, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Kreshnik Merxhani si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 91, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Popullore për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 90, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e Emigrantëve për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 89, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kuq e Zi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 88, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Uniteti Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 87, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Qytetare Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 86, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Fryma e Re Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 85, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Ligj dhe Drejtësi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 84, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Pajtimit Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 83, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Shqiptare Atdheu për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 03, datë 16.02.2021 “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga Buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 82, datë 16.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimieve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 81, datë 16.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, zj. Lavdie Femi Gjoci”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 80, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 79, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokracia Sociale, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 78, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kombëtare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 77, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialdemokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 76, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Nisma Thurje, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 75, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Minoriteti Grek për të Ardhmen, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 74, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 73, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Republikane Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 72, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 71, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 70, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 69, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 68, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Liberal Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 67, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Punëtore Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 66, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kombëtare Konservatore Albania, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 65, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 64, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 63, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 62, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 61, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 60, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 59, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Komuniste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 58, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokracia e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 57, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kristian Demokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 56, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 55, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 54, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Agrare Ambientaliste, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 53, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 52, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokristiane të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 51, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Çeshtjeve Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 50, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 49, datë 11.02.2021 “Për emërimin e anëtarëve të disa KZAZ-ve, lirim dhe emërim të disa anëtarëve në KZAZ nr. 72, Qarku Korçë, KZAZ nr. 77, KZAZ nr. 81, KZAZ nr. 82, Qarku Gjirokastër, dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 82, Qarku Korçë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 48, datë 11.02.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë dhe zëvëndësimin me vulë rezervë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 47, datë 11.02.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 46, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimeve për shkeje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj kryetarit të bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 44, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Albana Hysenukaj”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 43, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, zj. Ueda Bashkim Kaci”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 42, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Ardit Çollaku”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 41, datë 09.02.2021 “për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryetarit të Bashkisë Korçë, z. Sotirq Filo”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 40 datë 09.02.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 39, datë 05.02.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Geri (Olger) Sabri Zogu, në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të përsonave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 38, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Plarent Aleksi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Berat, në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 37, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Pal Shkambi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër, në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 36, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Reformave Demokratike e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 35, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Emigracioni Shqiptar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 34, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 33, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Drejtësi, Interim dhe Unitet për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 32, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Legalitetit për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 31, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bindja Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 30, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 29, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Ora e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 28, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 27, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja për Ndryshim për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Urdhër nr. 89, datë 05.02.2021 “Për miratimin e formularëve tip të vetëdeklarimit për monitoruesit”.Rulings

Download

rulings2021
Vendim nr. 26, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G99, z. Sokol Reshit Kume”.Decisions

Download

decisions
Vendim nr. 25, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Moderuar, zj. Lindita Ndoc Nika”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 24, datë 02.02.2021 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore të partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 23, datë 02.02.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 88, qarku Vlorë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 22, datë 02.02.2021 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 21, datë 02.02.2021 “Për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë për propozimin e projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”.Decisions

Download

decisions2021
Udhëzim nr. 02, datë 02.02.2021 “Për procedurat e akreditimit dhe rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja, mediave dhe subjekteve zgjedhore”.Instructions

Download

instructions2021
Udhëzim nr. 01, datë 02.02.2021 “Për caktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit”.Instructions

Download

instructions2021
Vendim nr. 20, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 379, datë .3.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryeministrisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 19, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 395 datë 04.01.2021 për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryeministrisë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 18, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 460 datë 06.01.2021 për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Alket Hyseni”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 17, datë 28.01.2021 “Për miratimin e strukturës buxhetore për vitin 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 16, datë 28.01.2021 “Për mos fillim të procedurës administrative të denoncimeve nr 409, datë 05.01.2021 dhe nr. 564, 566, 568, datë 09.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 15, datë 25.01.2021 “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 14, datë 25.01.2021 “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 13, datë 25.01.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 16.12.2020 ‘Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 12 datë 25.01.2021, “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendimi nr. 11 datë 25.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendimi nr. 10 datë 19.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.Decisionsdecisions2021
Vendim nr. 09, datë 19.01.2021 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 08, datë 18.01.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për caktimin e relatorit të Kërkesave Ankimore nr. 01 dhe nr. 02, të paraqitura në KQZ në datën 18.01.2021”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 07, datë 14.01.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj z. Arben Qalliu”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 06, datë 07.01.2021 “Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 05, datë 07.01.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përcaktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 04, datë 07.01.2021 “Për Miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ, të vulës së KQV, vulës së kryetarit të KQV,dhe të vulës Rezervë”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 03, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar me kandidaten zj. Mynevere Brahimasi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 02, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat me kandidatin z. Agim Klosi”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 01, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë me kandidatin zj. Olsa Ulqinaku”.Decisions

Download

decisions2021
Vendimi nr. 42, datë 06.01.2021 “Për deklarimin e përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës së rezultatit të verifikimit të z. Armand Hamit Rama”.Decisions

Download

decisions2021
Vendim nr. 41, datë 28.12.2020 “Për verifikim e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë për këshillin e bashkisë Maliq, zj. Vasilika Stilian Trajko“.Decisions

Download

decisions2020
Udhëzim nr. 01, datë 23.12.2020 “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit”.Instructions

Download

instructions2020
Vendim nr. 40, datë 23.12.2020 “Për përcaktimin e partive që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e KZAZ-ve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 37, datë 17.12.2020 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 36, datë 17.12.2020 “Për Miratimin e modelit dhe specifikimeve të Kutive të Votimit dhe Materialeve Zgjedhore për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 35, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve të Vulave me Kod Sigurie, që do të përdoren për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 34, datë 16.12.2020 “Për miratimin e Specifikimeve të Lëndës së Posaçme për Tmbrimin e Zgjedhësve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 33, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve tëDhomës së Fshehtë që do të Përdoren në Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 32, datë 16.12.2020 “Për Caktimin e Njësive Administrative ku do te krijohen Selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor Për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 31, datë 16.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Blesh, z. Halit Paja”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 30, datë 15.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Vlorë, z. Rudi Pashaj”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions
Vendim nr. 27, datë 07.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Divjakë, z. Florian Doga”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 26, datë 02.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Benoreta Arben Lekaj nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate, për këshillin e bashkisë Vau-Dejës”.Decisions

Download

decisions2020
Vendimi nr. 25, datë 25.11.2020, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Pëgjithshme për zj. Adelina Kaloti, anëtare e këshillit bashkiak Kavajë”.Decisions

Download

decisions
Vendimi nr. 24, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Belsh, nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Eglantina Gjoshi”.Decisions

Download

decisions2020
Vendimi nr. 23, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve te kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Gjirkastër, nga lista shumemërore e Partisë Socialiste, zj. Tefta Petrit Sufati”.Decisions

Download

decisions
Vendim nr. 22, datë 09.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Fatmir Ismail Heti nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Tiranë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 21, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Rajmonda Rrustem Aliaj nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Tropojë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 20, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Elsa Nikoll Zefi nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, për këshillin e bashkisë Lezhë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 19, datë 03.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkesës së qendrës “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”, shoqata “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqiperi” dhe qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse, për propozimin e projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr.18, datë 02.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkeses së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektilgjit “Për Referendumet në Republikën e Shqipërisë”.Decisions

Download

decisions2020
Urdhër nr. 91, datë 31.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës lidhur me mundësinë e votimit nga jashtë vendit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 Prill 2021”.Rulings

Download

rulings2020
Vendim nr. 17, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Avni Kasem Kasa nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshilli e bashkisë Rrogozhinë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 16, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Ermira Fatmir Balliu nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kamëz”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 15, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Besmira Simon Prenga nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kurbin”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 14, datë 28.10.2020, “Për emërimin e ndihmësave për auditët teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021″.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 13, datë 28.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021″.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 12, datë 27.10.2020, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Andrin Mark Qehaja”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 11, datë 26.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Marjola Ramadan Shuti nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Libohovë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 10, datë 23.10.2020, “Për emërimin e ndihmësave për auditet teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021″.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 09, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Brunilda Hamit Sogani nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gramsh”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 08, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Davida Shqefen Gjeta nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Kurbin”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 07, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Flamur Lutfi Cena nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Dibër”.Decisions

Shkarko

decisions2020
Vendim nr. 06, datë 23.10.2020, “Për verifikimin deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Esmiralda Gani Keçi nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Shijak”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 05, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetedëklarimit të kandidatit zj. Arbora Sejdin Kore nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gjirokastër”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr.04, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Arbron Din Vata nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Kukës”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr. 03, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Zylfie Adem Çelaj nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Tropojë”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr.02, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Gjok Nikoll Nokaj nga lista shumëmerore për këshillin e bashkisë Malësi e Madhe”.Decisions

Download

decisions2020
Vendim nr 1, datë 19.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021”.Decisions

Download

decisions2020
Urdhër i Brendshëm nr. 82, datë 12.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës për vlerësimin e sistemeve apo pajisjeve të teknologjisë së informacionit”.Rulings

Download

rulings2020