EmërtimiKategoriaDocument Linkkategoria_e_vendime_t_kas_hfilterdoc_category2_hfilter
Vendim nr. 111, datë 09.09.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 të partive politike të depozituar në KQZ”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 110, datë 08.09.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 të partive politike të depozituar në KQZ”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 109, datë 26.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, plotësuar me nr. 62/1, datë 26.07.2021 dhe pezullimin e shqyrtmit”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 108, datë 26.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 61, të paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 107, datë 26.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 60, të paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 106, datë 23.07.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 105, datë 23.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 61, paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 104, datë 23.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 60, paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 103, datë 14.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 59, të paraqitur në KQZ në datën 12.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 102, datë 13.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 59, paraqitur në KQZ në datën 12.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 101, datë 07.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 58, të paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 100, datë 07.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 57, paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 99, datë 06.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 58, paraqitur në KQZ në datën 06.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 98, datë 06.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 57, paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 97, datë 29.06.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 56, paraqitur në KQZ në datën 28.06.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 96, datë 17.06.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 55, paraqitur në KQZ në datën 15.06.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 95, datë “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 44 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 94, datë 31.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 40 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 93, datë 31.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 43 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 48 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 92, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 53 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, z. Iljaz Shehu”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 91, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 39 të Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe nr. 51 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, Boiken Abazi”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 90, datë 26.05.2021 “”Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 37 të Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe nr. 46 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 89, datë 25.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 38 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 88, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nr. 42 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 87, datë 20.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 36 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 49 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 86, datë 19.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 33 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 41 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 52 të kandidatit të pavarur z. Kreshnik Merxhani “Për ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 347, datë 04.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 85, datë 15.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 54, paraqitur në KQZ në datën 12.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 84, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 32, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 83, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 39, datë 09.05.2021 dhe nr. 51, datë 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 82, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 43, datë 09.05.2021 dhe nr. 48, datë 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 81, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 37 dhe nr. 46 datë 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 80, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 36, datë 09.05.2021 dhe nr. 49 datë 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 79, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35, dhe nr. 42, datë 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 78, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 33, datë 07.05.2021, nr. 41, datë 09.05.2021 dhe nr. 52, datë 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 77, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 53, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 76, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 52, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 75, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 51, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 74, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 50, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 73, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 49, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 72, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 48, paraqitur në kqz në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 71, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 47, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 70, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 46, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 69, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 45, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 68, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 44, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 67, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 43, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 66, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 42, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 65, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 41, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 64, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 40, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 63, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 39, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 62, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 38, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 61, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 37, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 60, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 36, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 59, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 35, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 58, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 34, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 57, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 33, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 56, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 32, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të kodit zgjedhor”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 55, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 27 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 66, qarku Berat, nr. 28 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë, nr. 29 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 2, qarku Shkodër, nr. 30 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 20, qarku Durrës dhe nr. 31 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 21, qarku Durrës”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 54, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 dhe nr. 31”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 53, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 31, paraqitur në KQZ në datën 04.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 52, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 30, paraqitur në KQZ në datën 04.05.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 51, datë 05.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 29, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 50, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 28, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 49, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 27, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 48, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 25 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 35, qarku Tiranë dhe nr. 26 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 22, qarku Durrës”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm, nr. 47, datë 29.04.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 25, datë 28.04.2021 dhe nr. 26, datë 29.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 46, datë 29.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 26, paraqitur në KQZ në datën 29.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 45, datë 29.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 25, paraqitur në KQZ në datën 28.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 44, datë 24.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 24, të Partisë Bindja Demokratike”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 43, datë 24.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 24, paraqitur në KQZ në datën 24.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 42, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 23, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 41, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 18, të Partisë Lëvizja për Ndryshim”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 40, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 22, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 39, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 20, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 38, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 16, të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 19, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 37, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 15, të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 21, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 36, datë 23.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 23, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 35, datë 22.04.2021 “Vendim i ndërmjetëm për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 16, datë 21.04.2021 dhe nr. 19, datë 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 34, datë 22.04.2021 “Vendim i ndërmjetëm për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 15, datë 21.04.2021 dhe nr. 21, datë 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 33, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 18, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 32, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 22, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 31, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 21, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 30, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 20, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 29, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 19, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 28, datë 22.04.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 17, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 27, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 16, paraqitur në KQZ në datën 21.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 26, datë 22.04.2021 “”Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 15, paraqitur në KQZ në datën 21.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 25, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 14, datë 16.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 234, datë 14.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 24, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 12 datë 15.03.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 224, datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 23, datë 19.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 14, paraqitur në KQZ në datën 16.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 22, datë 19.04.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr.13, datë 16.04.2021 nga një grup qytetarësh (Aleanca për Teatrin).Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 21, datë 19.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 12, paraqitur në KQZ në datën 15.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 20, datë 05.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 11 datë 02.04.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU), me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 19, datë 03.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 08 të Partisë Socialiste të Shqipërisë, nr. 09 të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 10 të koalicionit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim (PD-AN) ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 198, datë 01.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 18, datë 03.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 11, datë 02.04.2021 të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 193, datë 31.03.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 17, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 08, nr. 09 të paraqitura në KQZ në datën 01.04.2021 dhe nr. 10 të paraqitur në KQZ në datë 02.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 16, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 10, paraqitur në KQZ në datën 02.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 15, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 09, paraqitur në KQZ në datën 01.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 14, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 08, paraqitur në KQZ në datën 01.04.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 13, datë 30.03.2021 “Përshqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 07 të koalicionit Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 172, datë 23.03.2021 “Për caktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit që do tu shpërndahen si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021” të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 12, datë 29.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 07, paraqitur në KQZ, në datën 25.03.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 11, datë 24.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 06, datë 20.03.2021, të koalicionit Aleanca (AL) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 165, datë 18.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Download

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 10, datë 23.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 06, paraqitur në KQZ në datën 20.03.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 09, datë 23.03.2021 “Për shqyrtimin e Kërkesës Ankimore nr. 05, datë 19.03.2021 të koalicionit Partia Demokratike –Aleanca për Ndryshim (PD-AN) me objekt ‘Kundërshtimin e vendimit nr. 156, datë 17.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 08, datë 20.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 05, paraqitur në KQZ në datën 19.03.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 07, datë 11.03.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 04, datë 09.03.2021 të znj. Leonora Hyso ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 30, datë 15.12.2020”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 06, datë 16.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.03, datë 11.02.2021, të z. Erion Veliaj ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.201”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 05, datë 12.02.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 03, paraqitur në KQZ në datën 11.02.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 04, datë 22.01.2020, “Për kërkesat ankimore nr. 1 të z. Arben Qalliu dhe nr. 2 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.7, datë 14.01.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim i ndërmjetëm nr. 03, datë 20.01.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 01 dhe nr. 02, të paraqitura në KQZ në datën 18.01.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 02, datë 20.01.2020, “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 02, paraqitur në KQZ në datën 18.01.2021”.Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi2021-2
Vendim nr. 01, datë 20.01.2020, “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 01, paraqitur në KQZ në datën 18.01.2021 dhe kërkesës ankimore nr. 01/1, datë 20.01.2021”Shqyrtim ankimimi

Shkarko

shqyrtim-ankimimi