Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.10.2020

30/10/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 31.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

1. “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 31.10.2020