Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

10/12/2020 | Vende të lira pune

Bazuar në neni 19, të Ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin nr.69/2020 të Kuvendit “Për miratimin e strukturës së personelit shtesë të KQZ-së, për zgjedhjet e Kuvendit, datë 25 prill 2021”, Vendimin nr.109, datë 06.03.2019, të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e standardeve në kryerjen e disa aktiviteteve me punonjës të përkohshëm, në njësitë e qeverisjes qendrore”. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përmbushje të detyrimit për administrimin e zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Për më shumë informacion klikon dokumentin e mëposhtëm.

Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

Apliko

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.