Miratohen rregullat për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të KQV-së.

28/12/2020 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Duke patur parasysh rëndësinë e përdorimit të këtij materiali zgjedhor, për shmangien e problemeve që cënojnë rëndë procesin zgjedhor, vendimi parashikon rregullime të situatës kur vula e Komisionit të Qendrës së Votimit dhe vula e Kryetarit të Komisionit të Qendrës së Votimit, janë dëmtuar apo janë nxjerrë jashtë Qendrës së Votimit. Gjithashtu, vendimi përcakton procedurat që ndiqen për nxjerrjen nga përdorimi të vulave të dëmtuara apo të nxjerra jashtë përdorimit nga KQV, si edhe rregullat që do të zbatojë administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për administrimin, shpërndarjen dhe dokumentimin e dorëzimit të vulës rezervë me procesverbal të veçantë tek Komisioni i Qendrës së Votimit.

LajmeMiratohen rregullat për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të KQV-së.