Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve.

08/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil” i ndryshuar, vendimit nr.118, të Këshillit të Ministrave datë 05.03.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbim civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve.

Komiteti i Pranimit për Konkurrim, në përfundim të procedurës, shpalli fitues për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve kandidatin, zj. Majlinda Çelmeta.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve.