Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 09.02.2021.

08/02/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Martë, më datë 09.02.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. Projektudhëzim “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.
Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line në platformën Webex.​
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 09.02.2021.