Caktohet relatori i Kërkesës Ankimore nr. 03.

11/02/2021 | Lajme

Sot u hodh shorti për Kërkesën Ankimore nr. 03, me objekt: “Ndryshimi i vendmit nr.46, datë 09.02.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ‘Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë nr. 9, datë 24.12.2020’ të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj”.

Rezultatet e shortit përcaktuan si relator të kërkesës, Anëtarin e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, z. Koli Bele.

LajmeCaktohet relatori i Kërkesës Ankimore nr. 03.