Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.02.2021.

13/02/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 15.02.2021, ora 12:00

 Rendi i ditës:

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kombëtare Konservatore Albania për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Punëtore Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Liberal Demokrat për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialiste e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Republikane Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Nisma Thurje për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë SocialDemokrate për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 15. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kombëtare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 16. “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokracia Sociale për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
 17. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Lezhë, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.02.2021.