Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 26.02.2021.

25/02/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e premte, më datë 26.02.202, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit
1- “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Për shkak të kushteve të pandemisë mbledhja do të zhvillohet në platformën Webex.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 26.02.2021.