Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.03.2021.

06/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 08.03.2021, ora 11:30

 Rendi i ditës:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora ë Shpresës dhe Konservatorët” (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Elton Lahim Debreshi, si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  3. “Për miratimin e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  4. “Për caktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  5. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malva Syrja Aliaj”;
  6. “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  7. “Për miratimin e gazetarëve të qendrës “BIRN ALBANIA”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  8. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Report Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 08.03.2021.