Fier, demonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI) të zgjedhësve.

08/03/2021 | Lajme

Sot, në ambjentet e palestrës së Shkollës Jakov Xoxa në qytetin e Fierit, u demonstrua pajisja elektronike e identifikimit të zgjedhësve (PEI) që do të përdoret në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Për të prezantuar mënyrën se si pajisja do të funksionojë në ditën e votimit, u simulua procesi i votimit.

Nënkomisionerja Lealba Pelinku tha se “Një nga funksionet kryesore të pajisjes është evidentimi i rasteve kur zgjedhësi tenton të votojë më shumë se një herë. Duke patur parasyesh se pajisja përmban vetëm listën e zgjedhësve të asaj qendre votimi ku pajisja është e vendosur, bëhet i pamundur votimi i zgjedhësve të cilët nuk janë të regjistruar në atë qendër votimi”.

Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose pasaportë biometrike, për tu identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përvec dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.

Procesi i identifikimit elektronik do të përfshijë të njëjtat parime identifikimi sikurse kryhet në kushte manuale.

LajmeFier, demonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI) të zgjedhësve.