KQZ, kthim për korrigjim të dokumentacionit të listave shumemërore për 4 parti politike.

10/03/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike pas shqyrtimit të projektvendimeve vendosi kthimin për korrigjim të dokumentacionit të listave shumemërore të kandidatëve për të deputet të depozituar nga:

  1. Partia Lëvizja e Re;
  2. Partia Aleanca Demokracia e Re;
  3. Partia Lëvizja për Ndryshim;
  4. Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare.
LajmeKQZ, kthim për korrigjim të dokumentacionit të listave shumemërore për 4 parti politike.