Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 11.03.2021.

11/03/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Enjte, më datë 11.03.2021, ora 17:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit:
  1. “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.
Materialet e mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 11.03.2021.