KAS, anëtari Ledio Braho relator i kërkesës ankimore nr. 07.

26/03/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 07, të depozituar në KQZ nga koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës –Konservatorët (ABEOK) në datën 25.03.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit për caktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit, që do tu shpërndahen si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Rezultatet e shortit përcaktuan si relator të kërkesës ankimore, z. Ledio Braho.

LajmeKAS, anëtari Ledio Braho relator i kërkesës ankimore nr. 07.