Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesit për plotësimin e vakancës së krijuar në qarkun Lezhë.

12/04/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve për të plotësuar numrin e vakancës për qarkun Lezhë, bën thirrje publike për hedhjen e shortit online në datën 13.4.2021 në orën 09:00 për përzgjedhjen e monitoruesit për vakancën në qarkun Lezhë.

Njoftime publikeNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesit për plotësimin e vakancës së krijuar në qarkun Lezhë.