Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

15/04/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut  III  të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë të punës drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës, shpallim listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi – testimi  dhe intervistës së strukturuar  me gojë, si më poshtë;

  1. Besnik Çina
  2. Erjona Ahmetaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.