Vendoset masë administrative ndaj OSHMA-ve që nuk kanë depozituar në AMA regjistrimet për periudhën 04-11.04.2021.

21/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shetërori Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi raportin javor të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 04.04.2021- 11.04.2021″. Komisioneri vendosi masë administrative për OSHMA-të; TV Channel 1, TV Kopliku, TV Antena Nord, TV Klaudiana, TV Channel 7, TV Jug, TV Gold, TV Glob, TV Puka dhe TV 4 pasi nuk kanë depozituar regjistrime për periudhën 4.4.2021 – 11.4.2021, si edhe t’u tërheqë vëmendjen për respektimin e plotë të detyrimit ligjor për të depozituar pranë AMA-s regjistrime për periudhën 4.4.2021 – 11.4.2021, OSHMA-të që nuk e kanë depozituar.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për shtyrjen e auditimit për fondet e përfituara dhe shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2020 nga partitë politike” dhe projektudhezimi “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar vjetor të partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre dhe mënyren e pagesës së audituesve”.

Gjithashtu, në mbledhjen e sotme, Komisioneri miratoi vëzhgues për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021.

LajmeVendoset masë administrative ndaj OSHMA-ve që nuk kanë depozituar në AMA regjistrimet për periudhën 04-11.04.2021.