Celibashi: Ftoj të gjithë qytetarët që të marrin pjesë masivisht në procesin e votimit, veçanërisht votuesit për herë të parë.

24/04/2021 | Lajme

Deklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi për mediat.

Në këtë takim të fundit në prag të ditës së zgjedhjeve, doja të jepja disa informacione të përditësuara në lidhur me procesin zgjedhor. Dua ta nis me shpërndarjen e bazës material zgjedhore, tashmë ka përfunduar shpërndarja e bazës material zgjedhore nga KQZ- drejt të gjitha KZAZ-ve dhe sot në orët e para të mëngjesit ka filluar shpërndarja e bazës material zgjedhore për çdo qv. Nga raportimet nga terreni, rezulton se procesi ka shkuar shumë mirë dhe nuk ëshët evidentuar asnjë lloj parregullsie në lidhje më shpërndarjen e materialeve zgjedhore, përfshirë këtu edhe shpërndarjen e pajisjes së identifikimi të elektronik të zgjedhësve. KQZ ka shpërndarë në të gjitha KZAZ-të 5199 pajisje PEI dhe kjo pajisje bashkë më materialet dhe dokumentacionin zgjedhor do tu shpërndahet sot të gjithë qendrave të votimit.

Dëshiroj të sjell në vëmendje të zgjedhësve informacionin për plotësimin e fletës së votimit, pasi besoj se në këtë ditë të heshtjes zgjedhore ka vënd për të përcjellë informacion teknik, informues në dobi të qytetarëve.

Sikruse e kemi thënë, në çdo qendër votimi do të votohet vetëm më një fletë votimi ku janë të pasqyruara emrat e partive politike dhe koalicioneve zgjedhore, si edhe numrat të cilët ju korrespondojnë kandidatëve të secilës parti dhe të secilit koalicion. Në disa qarqe kandidojnë dhe kandidatë të pavarur. Me qëllim që vota e çdo qytetari të jetë e vlefshme, ai duhet të votojë në një nga tre mënyrat të cilat janë bërë publike nga KQZ.

Mënyra 1: Qytetari mund të votojë vetëm subjektin zgjedhor (parti/koalicion) dhe të mos votojë për asnjë nga kandidatët e atij subjekti zgjedhor. Pra të shënojë X ose + vetëm në kuadratin përbri partisë apo koalicionit. Në këtë rast vota i shkon listës së kandidatëve në tërësi sipas renditjes që ka paraqitur subjekti zgjedhor;

Mënyra 2: Qytetari mund të votojë për subjektin zgjedhor dhe gjithashtu mund të votojë vetëm njërin nga kandidatët e atij subjekti.  Pra të shënojë X ose + në kuadratin përbri partisë politike ose koalicionit që preferon dhe të shënojë X ose + vetëm në njërin nga kuadratet përbri numrit të kandidatit të tij të preferuar të asaj partie ose koalicioni qe ka zgjedhur. Në këtë rast vota i shkon subjektit zgjedhor dhe kandidatit të atij subjekti;

Mënyra 3: Qyetari mund të votojë vetëm për një kandidat (duke shënuar X ose + vetëm në kutinë që i korrespondon numrit të kandidatit të preferuar), pa votuar subjektin zgjedhor të cilit i përket ai kandidat. Në këtë rast vota shkon për kandidatin, por shkon edhe për subjektin të cilit i përket kandidati.

Çdo mënyrë tjetër e votimit ka probabilitet të lartë që konsiderohet e pavlefshme, prandaj është e këshillueshme nga KQZ për të gjithë votuesit që të votohet në një nga mënyrat që janë prezantuar nga KQZ.

Votuesi do të gjejë informacion të plotë në hyrje të qendrës së votimit për kandidatët dhe numrat e tyre respektiv të secilit kandidat. Në këtë mënyrë ata të cilët kanë dilema për shkak të kujtesës në lidhje me numrat që do të duhet të shënojnë në fletën e votimit, mund ta marrin këtë informacion në hyrje të çdo qendre votimi. Ky informacion mund të merret edhe brenda qendrës së votimit, pasi pranë dhomës së fshehtësisë do të vendosen postera të mëdhenj në të cilët janë të pasqyruar emrat e kandidatëve dhe numrat respektiv për secilin prej tyre.

Ndërkohë çdo votues mund ta konsultojë këtë informacion por edhe çdo lloj informacioni tjetër, në faqen e internetit të KQZ-së, në rrjetet sociale dhe në aplikacionin KQZ.

Lidhur me këtë të fundit, ky aplikacionështë shëndërruar edhe në një platformë komunikuese mes KQZ-së dhe komisionerëve të KZAZ-ve, KQV-ve dhe operatorëve.

Në lidhje me projektin pilot të votimit dhe numërimit elektronik, e rikonfirmoj me siguri të plotë që ky procesi votimi i cili do të zhvillohet në KZAZ nr. 40, është 100% i sigurtë, fshehtësia e votës është 100% e garantuar dhe integriteti i procesit zgjedhor është 100% i garantuar. Nuk ka asnjë lloj mënyre sipas të cilës të mund të verifikohet se kush ka votuar për kë. Pajisja dhe sistemi është i programuar në mënyrë të tillë që nuk shënjon radhën e votimit dhe kohën e votimit të votuesit. Ndaj, ju bëj më dije të gjithë votuesve të njësisë nr. 10, se ky process është i sigurtë dhe të shkojnë të votojnë pa asnjë lloj hezitimi pasi integriteti dhe fshehtësia e votës së tyre është e siguruar.

Sa i përket pajisjve të identifikimit elektronik, janë shpërndarë pajisjet në të gjithë KZAZ-të, në 5199 qendra votimit do të jenë operatorë të cilët do të përdorin pajisjen. Deri tani kemi vetëm 100 QV të cilat ende nuk janë të mbuluara me operatorë, por KQZ është duke punuar që edhe në këto zona të thella rurale të mbulohen me operatorë që do të përdorin PEI. Gjej rastin të them dhe të konfimoj atë parashikm të Kodit Zgjedhor që procesi i votimit në çdo lloj rrethane që procesi i votimit do të fillojë në orën 07:00 dhe nuk ka asnjë lloj arsye për të hezituar apo për të pritur për të filluarhapjen e procesit të votimit. Çdo sjellje në kundërshtim me këtë parashikim të Kodit Zgjedhor do të shoqërohet me sanksione të forta ligjore. Jam besim plotë se nuk do të kemi asnjë problem të kësaj natyre në ditën e votimit.

Ftoj të gjithë qytetarët që të marrin pjesë masivisht në procesin e votimit, veçanërisht votuesit për herë të parë. KQZ ka marrë të gjitha masat që ky proces zgjedhor të jetë i sigurtë dhe fshehtësia e votës është e garantuar për këdo dhe kudo.

Faleminderit.

LajmeCelibashi: Ftoj të gjithë qytetarët që të marrin pjesë masivisht në procesin e votimit, veçanërisht votuesit për herë të parë.