Deklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 11:00).

25/04/2021 | Lajme

Po japim disa informacione në lidhje me ecurinë e procesit të votimit deri tani.

Në lidhje me procesin e identifikimit elektronik sipas informacioneve që KQZ disponon janë vetëm 142 QV nga 5199 të cilat votimi. Procesi i identifikimit po bëhet manualisht, nuk po behet nëpërmjet pajisjes së identifikimit elektronik për rreth 120 QV, kjo për faktin se që operatoret nuk u paraqitën në vendin e votimit, ose për 40 raste në fakt ne nuk arritëm që të gjenim operator për të përdorur pajisjen në këto QV. Ajo çfarë është për tu evidentuar është fakti që vetëm në 142 QV procesi i identifikimit po zhvillohet në mënyrë manuale.

Në të gjithë qendrat e tjera të votimit procesi i identifikimit është duke u bërë nëpërmjet pajisjes së identifikimit elektronik, e vërteta është që kemi patur disa probleme të karakterit të teknik.

Këto probleme erdhën edhe për shkak edhe të faktit që kjo pajisje dhe i gjithë sistemi përdoret për herë të parë në Shqipëri dhe në një kohë shumë të shkurtër është dashur që ta implementojmë këtë projekt, por e parë në tërësinë e vet, nga 5199 QV, numri i atyre QV në të cilat nuk po zhvillohet procesi i identifikimit në mënyrë elektronike është shumë i vogël.

Ka patur disa probleme kryesisht më së shumti të cilat vijnë për shkak të nivelit të ulët të dijeve të marra nga operatorët por ka patur edhe probleme të karakterit teknik të vetë pajisjes të cilat më së shumti lidhen më printimin. Dhe për aq sa mund të dëgjohet kjo këshillë dhe ky rekomandimi im edhe në rast kur pajisja nuk printon në mënyrë korrekte kuponin që vërteton që tregon pamjen e votuesit ku ka votuar, procesi i identifikimit elektronik duhet të vazhdojë dhe pajisja duhet të vazhdojë të përdoret. Nuk ka asnjë arsye për faktin që printeri i pajisjes nuk funksion të mos përdoret pajisja. Ai është një dokument i shtuar mbi votuesin që ka votuar.

Kanë qenë rreth 5700 telefonata në orët e para të mëngjesit nga operatorët dhe KQV-të në lidhje me problematiken e PIE, të cilat kanë marrë zgjidhje dhe kanë pasur përgjigje në nivelin e 2200 përgjigje sqaruese mbi të gjitha problematikat që janë vërejtur.

Thirrja ime shkon për përfaqesuesit e partive politike, të cilët kanë anëtarë të Komisioneve në QV, që këta anëtarë të respektojnë rigorozisht ligjin dhe që përgjegjësitë e tyre në raport më procesin e votimit. Nuk ka asnjë arsye që edhe probleme të vogla të karakterit teknik apo procedural ti kategorizojnë si të natyrës politike apo si tendenca politike. Kushdo komisioner apo edhe operator, i cili do të shamngë, dhe në rastin me ekstrem nëpërmjet largimit nga detyra, do të ketë përgjegjësi penale dhe KQZ ka gjithë vëmendjen për ta evidentuar ketë fakt dhe e përcjell menjëherë organeve përkatëse. Kështu që operatorët dhe komisionerët e QV-ve të vazhdojnë të bëjnë detyrën dhe përfaqësuesit e partive politike në çdo nivel, ti lënë të qetë, që ata të bëjnë pune e tyre.

Sa më qetë të ndihen ata ne vendin e tyre të punës aq më mirë do të shkojë procesi zgjedhor. Në ato raste të cilat pajisja e identifikimit elektronik nuk ka funksionuar mirë ose ka patur probleme të cilat kanë sjellë si pasojë pamundësinë e zhvillimit të votimit, ne i kemi udhëzuar operatoret dhe komisionerët e QV, që ata duhet të kontaktojnë me KQZ.

Kemi numër të pafund në kuptim figurativ të numrave të ndihmës për operatorët dhe komisionerët dhe në raste se do të ketë mos funksionim të plotë të pajisjes janë marrë të gjitha masat që pajisja të zëvendësohet.

Deri në momentin e zëvendësimit të pajisjes, Komisioni i QV duhet të presë sipas udhëzimit të KQZ-së, dhe nëse nuk është e mundur zëvendësimi i pajisjes, ata do të zhvillojnë procesin e identifikimit të zgjedhësve në mënyrë manuale pasi të gjithë KQV-të janë të pajisur edhe me listat e zgjedhësve të printuara. Kështu që nëse pajisja nuk funksionon, nëse pajisja nuk do të zëvendësohet, atëherë ata do të duhet të kalojnë në votimin dhe identifikimin manual. Por pa kryer këtë procedure, edhe në tërësi, kjo nuk mund të shkojë më shumë se tre orë. Në ato QV në të cilën procesi i votimit dhe i identifikimit ka filluar manualisht do të vazhdojë manualisht, nuk duhet ti rikthehen përdorimit të pajisjes, sepse kjo do ta bënte të vështirë në rast të një procesi hetimi administrativ apo edhe penal të verifikimit të problematikave në këto QV.

Procesi i votimit ka filluar në fakt në të gjitha Qv, por në momentin që ne flasim kemi ndërprerje në një QV në Lekbibaj për shkak të konfliktualitetit të komisionereve. Ne jemi duke ndjekur situatën për të kuptuar se të çfarë natyre e kanë ketë problematikëë komisionerët dhe do të marrim masa për ta zgjidhur.

Përfaqësuesit e partive politike duhet të angazhohen seriozisht, interesi për rezultatin ndoshta predisponon, por është shumë e rëndësishme më së pari që të punojmë për integritetin e procesit sepse çfarë do lloj rezultati i arritur mbi proces i cili nuk e ka integritetin e duhur, nuk vlen për askënd. Ndaj të punojmë të gjithë së bashku për integritetin e procesit, të krijojmë një atmosferë pune dhe vetëm punë për anëtarët e KQV-të, dhe kur është rasti të gjithë se bashku ti ndihmojmë ata. Pas orës 19:00 me kuriozitetin e justifikuar, të presim për rezultatin.

LajmeDeklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 11:00).