KAS kalon për shqyrtim dy kërkesa ankimore.

06/07/2021 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar dy kërkesa ankimore, KA nr. 57 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 420, datë 29.06.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj “Albpetrol SH.A” me ankimues z. Andi Derhemi dhe KA nr. 58 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 422, datë 02.07.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues, z. Qerim Ismailaj, kryetar i bashkisë mallakastër, qarku Fier””me ankimues Partinë Demokratike të Shqipërisë.

Sot, KAS verifikoi elementët formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore dhe vendosi kalimin për shqyrtim.

Shqyrtimi i kërkesave ankimore do të bëhet ditën e Mërkurë, datë 07.07.2021 në orën 09:00 dhe 10:00.

LajmeKAS kalon për shqyrtim dy kërkesa ankimore.