Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor).

09/07/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) do të hedhë shortin për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor), të cilët do të auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2020 dhe të fushatës zgjedhore të vitit 2021.

Shorti do të hidhet online në datën 12.07.2021 në orën 11:00 dhe mund të ndiqet në kanalin e KQZ-së në YouTube, si edhe në profilinm zyrtar të KQZ në “Facebook”.

Njoftime publikeNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor).