KAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të Qëndresës Qytetare.

13/07/2021 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është depozituar kërkesa ankimore nr. 59 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 423, datë 05.07.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin administrative të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore Kukës për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ.

Sot, KAS verifikoi elementët formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore dhe vendosi kalimin për shqyrtim në datën 14.07.2021 në orën 11:00.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të Qëndresës Qytetare.