Përfundon pa vendimmarrje procedura e verifikimit të thelluar për kandidatin për deputet të BD-së në zgjedhjet e 25 prillit.

23/09/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, më kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Alit Xhezar dhe vakancën në këshillin e bashkisë Tiranë, më kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Rodolf Xhillari.

Në seancën e sotme, Komisioneri gjithashtu shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshëme për subjektin vetëdeklarues z. Arsen Tare Belaj, kandidat për deputet i propozuar nga partia Bindja Demokratike, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Arsen Tare Belaj, kandidat për deputet në zgjedhjet e datës 25 prill 2021, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

LajmePërfundon pa vendimmarrje procedura e verifikimit të thelluar për kandidatin për deputet të BD-së në zgjedhjet e 25 prillit.