Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.10.2021.

13/10/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të kërkesave të nenit 167/2 të Kodi Zgjedhor do të kryeje verifikimin paszgjedhor të fletëve të votimit dhe të materialit zgjedhor.

Procedura e perzgjedhjes rastësore të qendrave të votimit që do ti nënshtrohen verifkimit paszgjedhor do të zhvillohet në seancë publike të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në datë 14.10.2021 ora 11:30.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.10.2021.