Raporti mbi integritetin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, 25 prill 2021– Vlerësohet transparenca e punës së KQZ-së.

23/11/2021 | Lajme

Sot, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u prezantua raporti i vlerësimit të indeksit të integritetit të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, 25 prill 2021. Ky raport u realizua nga Instituti i Shqiptar për Zhillimin e Sistemeve të Zgjedhjeve (INSIZ) me mbështetjen e Ambasadës së Zvicrës në Tiranë.

Të pranishëm në aktivitet ishin anëtarë të organeve drejtuese të KQZ, përfaqësues të partive politike, të shoqërisë civile, të organizatave ndërkombëtare dhe përfaqësive diplomatike në vendin tonë.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi vlerësoi se çdo raport i shoqërisë civile që ka monitoruar zgjedhjet e 25 prillit 2021, ndihmon në identifikimin e problematikave dhe sfidave të procesve të ardhshme zgjedhore. Celibashi tha se shoqëria civile tashmë është partneri kryesor i KQZ-së në administrimin e proceseve zgjedhore.

Në emër të INSIZ, gjetjet e raportit u prezantuan nga z. Kristaq Kume, i cili theksoi se është vlerësuar pozitivisht në integritetin e zgjedhjeve; administrata zgjedhore, niveli i lartë i transparencës dhe administrimi i procesit nga KQZ.

Institucionalizimi i bashkëpunimit efektiv mes KQZ-së dhe shoqërisë civile, informimi në kohë reale lidhur me procesin e numërimit të votave, implementimi i identifikimit elektronik të zgjedhësve dhe dita e votimit në tërësi, ishin të tjerë indikatorë të cilët ndikuan pozitivisht në integritetin e zgjedhjeve të 25 prillit 2021.

Pjesëmarrësit në aktivitet bashkëbiseduan lidhur me përmirësimin e procesit të ardhshëm zgjedhor, si dhe hapat që duhet të ndërmerren për të adresuar rekomandimet e raportit përfundimtar të OSBE/ODIHR.  

LajmeRaporti mbi integritetin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, 25 prill 2021– Vlerësohet transparenca e punës së KQZ-së.