Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në Drejtorinë e Komunikimit.

25/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Për më shumë informacion klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në Drejtorinë e Komunikimit.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në Drejtorinë e Komunikimit.