Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2022.

06/01/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 18 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit nr.108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, përcaktojmë planin vjetor të pranimit në shërbimin civil në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

 

Nr.

 

Pozicione Numri i vendeve vakante Kategoria
1 Shef sektori 4 III-a
2 Specialist 5 III-b

Kategorizim i pagave sipas vendimit 67/2020, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit më kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

 Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira punePlani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2022.