Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.01.2022.

23/01/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 24.01.2022, ora 11:00

 Rendi i ditës:

Për caktimin e partive politike  do  propozojnë anëtarët dhe sekretarët e Komisioneve  Zonave  Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie  bashkitë ShkodërDibërDurrësVorëRrogozhinë dhe Lushnje  datës 6.3.2022″.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.01.2022.