Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.02.2022.

01/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e Mërkurë, më datë 02.002.2022, ora 16:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimeve:

  1. “Për rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) të qendrave të votimit, të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 26, Bashkia Vorë në qarkun e Tiranës, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
  2. “Për caktimin e orarit të votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.02.2022.