Thirrje për aplikim për trajnerë të operatorëve PEI

09/02/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 20 specialistë, trajnerë për operatorët e PEI dhe suport në terren për operatorët, gjatë zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 06 Mars 2022, përkatësisht:

 1. Bashkia Shkodër (KZAZ nr. 2, 3, 4, 5) – 4 trajnerë dhe suport terreni;
 2. Bashkia Dibër (KZAZ nr. 19) – 2 trajnerë dhe suport terreni;
 3. Bashkia Vorë (KZAZ nr. 26) – 2 trajnerë dhe suport terreni;
 4. Bashkia Rrogozhinë (KZAZ nr. 43) – 2 trajnerë dhe suport terreni;
 5. Bashkia Lushnjë (KZAZ nr. 54, 55) – 4 trajnerë dhe suport terreni;
 6. Bashkia Durrës (KZAZ nr. 21, 22, 23, 24) – 6 trajnerë.

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët:

Preferohen kandidatë të cilët banojnë në bashkitë në të cilat zhvillohen zgjedhjet;

 1. Pesë vitet e fundit të mos ketë qënë i zgjedhur në organet drejtuese qendrore dhe vendore të partive politike dhe të mos ketë patur aktivitet të deklaruar publik në fushatë zgjedhore ose aktivitetin politik të një subjekti zgjedhor;
 2. Kanë përparësi kandidatët të cilët kanë qenë trajnues të operatorëve të PEI, në zgjedhjet e datës 25 Prill 2021;
 3. Të mos jetë në detyrë në strukturat e organeve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, inspektoriati qendror apo lokal, ushtarak aktiv i Forcave të Armatosura, punonjës i Shërbimit Informativ, organeve të pushtetit gjyqesor;
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;
 5. Të mos jetë i dënuar administrativisht për shkelje të dispozitave, të cilat lidhen me zgjedhjet, apo të mos ketë masë disiplinore në fuqi në shërbimin civil;
 6. Nëse aplikanti është nëpunës civil, pozicion të barazvlefshëm me të, apo funksionar publik duhet të dorëzojë edhe lejen nga titullari i institucionit për lejimin e tij në kryerjen e kësaj
  veprimtarie për periudhën e kërkuar;
 7. Të ketë aftësi komunikimi, menaxhimi dhe raportimi,si dhe të përdorë lehtësisht programet bazë kompjuterike;
 8. Të zotërojë patentë të kategorisë B (automjet);
 9. Të zotërojë mjete transporti personal.

Apliko duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

APLIKO

Njoftime publikeThirrje për aplikim për trajnerë të operatorëve PEI