Renditja në fletën e votimit – Rregullatori miraton procedurën e hedhjes së shortit

10/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022.

Për zgjedhjet pjesshme shorti për renditjen në fletën e votimit të subjekteve zgjedhore do të hidhet për çdo zonë zgjedhore (bashki). Renditja e subjekteve në fletën e votimit do të përcaktohet ndërmjet dy proceseve, parashortit dhe shortit. Në parashort përcaktohet radha ndërmjet subjekteve për të tërhequr numrin që do të ketë subjekti në fletë, ndërsa shorti përcakton numrin që do të mbajë subjekti në fletën e votimit.

Në rast se në përfundim të hedhjes së shortit renditen njëri pas tjetrit subjekte zgjedhore të cilat kanë emrin zyrtar, emblemën (siglën) apo shkronjat nistore të përafërta dhe që mund të shkaktojnë konfuzion tek votuesit, me kërkesë të subjekteve, shorti mund të përsëritet.

LajmeRenditja në fletën e votimit – Rregullatori miraton procedurën e hedhjes së shortit