Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.02.2022.

11/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.02.2022, ora 17:30

 Rendi i ditës:

 1. Projektvendim: “Për një ndryshim ne vendimin nr. 45, datë 04.02.2022 “Per caktimin e vendeve te numerimit te votave te zaz nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr.21, nr.22, nr.23, nr.24, nr. 26, nr. 43, nr. 54, nr.55 për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”
 2. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, të propozuar nga Partia “Lëvizja e Re”, z. Jonid Robert Nano, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 3. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër, të propozuar nga “Partia Socialiste”, zj. Majlinda Xhevedet Angoni, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 4. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë, të propozuar nga “Partia Socialiste”, zj. Eriselda Musa Sefa, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 5. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, të propozuar nga “Partia Socialiste”, zj. Emiriana Hiqmet Sako, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 6. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, të propozuar nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”, z. Ardian Mihal Muka, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 7. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë, të propozuar nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”, z. Elton Ilir Bano për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 8. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër, të propozuar nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”, z. Bardh Ali Spahia, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 9. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë, të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Indrit Shpëtim Sefa, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 10. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër, të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Xhemal Esat Bushati, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
 11. Projektvendim: “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Luan Haki Hoti, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.02.2022.