Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 23.02.2022.

22/02/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Mërkurë, më datë 23.02.2022, ora 16:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për miratimin e Kodit të Etikës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 23.02.2022.