Komisioneri Celibashi apel partive politike – garantoni pjesëmarrjen e komisionerëve në trajnime

01/03/2022 | Lajme

KQZ konstaton me shqetësim se në seancat e trajnimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka marrë pjesë një numër jo i plotë i anëtarëve të Komisioneve të Qendrave të Votimit që do të angazhohen në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022. Ndaj, KQZ i bën thirrje partive politike që të garantojnë pjesëmarrjen e plotë të komisionerëve të propozuar prej tyre. Gjithashtu, KQZ u drejtohet edhe vetë komisionerëve që të marrin pjesë në Trajnimet e KQZ-së, pasi trajnimi është me rëndësi jetike për mbarëvajtjen e procesit të votimit.

Programi i Trajnimit të KQZ-së ka parashikuar trajnimit e anëtarëve të KQV-ve dhe në ditët ne vijim do të trajnohen edhe anëtarët e GNV. Informimi dhe rritja e njohurive të komisionerëve mbi përcaktimet e Kodit Zgjedhor dhe detyrat të cilat u burojnë nga ligji, do të ndikojë drejtëpërdrejtë në mirëadministrimin e procesit zgjedhor.

Apeli i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi

LajmeKomisioneri Celibashi apel partive politike – garantoni pjesëmarrjen e komisionerëve në trajnime