Thirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e subjekteve zgjedhore, si dhe të kandidatëve për kryetar bashkie, për fushatën zgjedhore të datës 6 mars 2022.

03/03/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, bën thirrje publike për shfaqje interesi për të qenë ekspert kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 6 Mars 2022.

Ekspertët kontabël të licensuar (audituesit ligjor), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, duhet të plotësojnë njëkohësisht edhe kriteret e përcaktuara në dokumentin e mëposhtëm:

Thirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e subjekteve zgjedhore, si dhe të kandidatëve për kryetar bashkie, për fushatën zgjedhore të datës 6 mars 2022.

Aplikantët që plotësojnë kriteret e cituara në dokumentin e mësipërm duhet të dorëzojnë dokumentacionin brenda datës 11.03.2022 në mënyrë elektronike në email-in  [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Njoftime publikeThirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e subjekteve zgjedhore, si dhe të kandidatëve për kryetar bashkie, për fushatën zgjedhore të datës 6 mars 2022.