Shqyrtohen kërkesat e Bashkisë Shkodër dhe Durrës për ndryshimin e disa QV-ve

05/03/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi e kërkesën e bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022.

Komisioneri vendosi dhënien e autorizimit bashkisë Shkodër për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit nr. 0116, 0117, 0118, 0119, 0119/1 dhe refuzimin e dhënies së autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit nr. 0132, 0133, 0091, 0092, 0093 dhe 0094. 

Gjithashtu, Komisioneri vendosi dhënien e autorizimit bashkisë Durrës për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit nr. 1437 dhe nr.1437/1.

LajmeShqyrtohen kërkesat e Bashkisë Shkodër dhe Durrës për ndryshimin e disa QV-ve