KAS pranon kërkesën ankimore nr. 7 dhe shfuqizon vendimin e KZAZ-së së Vorës

06/03/2022 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve subjekti zgjedhor, Partia Demokratike depozitoi kërkesën ankimore nr. 7, datë 05.03.2022 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të nr. 171, datë 05.03.2022 të KZAZ-së nr. 26”.

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore, relator i së cilës ishte anëtari Ledio Braho. 

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesës së subjektit Partia Demokratike dhe rrëzimin e vendimit 171, datë 05.03.2022 të të KZAZ-së nr. 26, dhe detyrimin e KZAZ-së për emërimin e sekretarëve dhe anëtarëve të KQV-së për ato KQV që nuk plotësohet kuorumi, sipas listës bashkëngjitur të vendimit nr. 130, datë 05.03.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e listës shumemërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë të KQV-ve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.

LajmeKAS pranon kërkesën ankimore nr. 7 dhe shfuqizon vendimin e KZAZ-së së Vorës