Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.03.2022.

08/03/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 09.03.2022, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Shkodër, qarku Shkodër, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë z. Bardh Ali Spahia”;
  2. Projektvendim “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Durrës, qarku Durrës, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë zj. Emiriana Hiqmet Sako”;
  3. Projektvendim “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Lushnjë, qarku Fier, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë zj. Eriselda Musa Sefa”;
  4. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Dibër, qarku Dibër, z. Rahim Petrit Spahiu, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022;
  5. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, z. Blerim Rustem Shera, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022;
  6. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Rrogozhinë, qarku Tiranë, z. Edison Selman Memolla, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022″.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.03.2022.