KAS, hidhet shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 8

12/03/2022 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është depozituar kërkesa ankimore nr. 8, datë 11.03.2022 nga një anëtar i KZAZ-së 21, Durrës, më objekt “Kundërshtimi i vendimin nr. 11, datë 26.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve të pjessshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore të datës 6 Mars 2022”.

Sot, u hodh shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore, rezultatet e të cilit përcaktuan relator anëtarin, Ilirjan Rusmali.

Seanca e shqyrtimit paraprak do të zhvillohet ditën e Martë, datë 15.03.2022.

LajmeKAS, hidhet shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 8