Shkelën vendimin nr. 9 të Komisionit Rregullator, Komisioneri vendos sanksione administrative

28/04/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike shpalli vendimin për shqyrtimin administrativ të denoncimit të subjekteve zgjedhore “Partia Demokratike” dhe “Lëvizja Socialiste për Integrim”, për shkelje të parashikuar në nenet 91 dhe 92, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Durrës”. Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj bashkisë Durrës dhe moskonstatimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr. 10019, datë, 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator.

Komisioneri shpalli edhe vendimin për shqyrtimin administrativ të denoncimit të “Organizatës Qendresa Qytetare”, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Drejtorit të Shkollës 9-Vjeçare “Armath” dhe kandidatit për kryetar bashkie në bashkinë Durrës zj. Emiriana Sako, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”. Komisioneri vendosi sanksionin administrativ me gjobë ndaj Drejtorit të Shkollës 9-Vjeçare “Armath” z. Vlash Doda në shumën 5 000 (pesë mijë) lekë dhe sanksionin administrativ me gjobë ndaj kandidatit për kryetar bashkie në bashkinë Durrës, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Emiriana Sako në shumën 100 000 (njëqind mijë) lekë.

Ndërkohë, u shty shpallja e vendimit për shqyrtimin administrativ të denoncimit të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike”, për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj bashkisë Rrogozhinë”.

Në seancën e sotme përfundoi shqyrtimi administrativ:

  1. I denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare”, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Emiriana Sako, Autoritetit Portual Durrës, z. Klevis Hysa Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Rektorit të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë”;
  2. I denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Eriselda Sefa, zj. Ogerta Manastirliu Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kryetarit dhe z. Perin Vogli Drejtor i Spitalit “Ihsan Çabeja”, Lushnjë dhe Bashkisë Lushnjë”;
  3. I denonicimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në nenet 91 dhe 92, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe Sekretarit të Këshillit Bashkiak Shkodër”.

Shpallja e vendimit do të bëhet në seancën e radhës.

LajmeShkelën vendimin nr. 9 të Komisionit Rregullator, Komisioneri vendos sanksione administrative