Zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022, shpallen vendimet për 4 denoncimet për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor

19/05/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi plotësimin e vakancave në këshillat bashkiak si më poshtë:

  1. Këshilli i bashkisë Lushnjë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate të Shqipërisë, zj. Vojsava Klement Bushi;
  2. Këshilli i bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, zj.Amela Arben Mimini;
  3. Këshilli i bashkisë Këlcyrë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, zj.Jonida Kristo Toslluku;
  4. Këshilli i bashkisë Korcë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale e Shqipërisë, z. Kristaq Jani Vasili;
  5. Këshilli i bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Bashkim Rexhep Dardha.

Në seancën e sotme, u shpallën vendimet:

  • Për shqyrtimin e denoncimit të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike”, ndaj bashkisë Rrogozhinë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj kryetarit të bashkisë Rrogozhinë z. Edison Memolla dhe moskonstatimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr. 10019, datë, 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator.
  • Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës z. Pirro Vengu, Kryetarit të Bashkisë Durrës zj. Emiriana Sako, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit z. Klevis Hysa dhe Rektorit të Univeristetit “Aleksandër Moisiu” Durrës zj. Kseanela Sotirofski, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës, z. Pirro Vengu, Kryetarit të Bashkisë Durrës zj. Emiriana Sako, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit, z. Klevis Hysa dhe Rektorit të Univerisitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës zj. Kseanela Sotirofski, si edhe moskonstatimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr. 10019, datë, 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator.
  • Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Eriselda Sefa, Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zj. Ogerta Manastirliu, Drejtorit të Spitalit “Ihsan Çabeja”, Lushnjë z. Perin Vogli dhe Bashkisë Lushnjë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Komisioneri vendosi pranimin e denoncimit të organizatës “Qëndresa Qytetare” ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të bashkisë Lushnjë, zj. Ogerta Manastirliu Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, z. Perin Vogli drejtor i Spitalit “Ihsan Çabej”. Komisioneri vendosi konstatimin e shkeljes nga ana e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë zj. Eriselda Sefa, moskonstatimin e shkeljes nga zj. Ogerta Manastirliu, Ministristër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, moskonstatimin e shkeljes nga z. Perin Vogli, Drejtori i Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnjë. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi t’i kërkojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, vendosjen e sanksionit administrative.
  • Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Bashkisë Shkodër, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj bashkisë Shkodër dhe moskonstatimin e shkeljes së dispozitave të ligjit nr. 10019, datë, 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator.

Gjithashtu, në seancën e sotme u cel hetimi administrativ për shqyrtimin e denoncimeve të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj kandidatit për Kryetar Bashkie Rrogozhinë, z. Edison Memolla, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave z. Arben Ahmetaj, Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë z. Etjen Xhafaj dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë, si edhe denoncimit ndaj Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Edison Memolla, Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, Zyrës Vendore Arsimore Rrogozhinë dhe Qendrës Kulturore “Haxhi Memolla” për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Shpallja e vendimmarrjes do të bërhet në seancën e radhës.

LajmeZgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022, shpallen vendimet për 4 denoncimet për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor