Konferenca Kombëtare “Votimet nga jashtë, koha është tani!”

24/05/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri organizoi Konferencën Kombëtare të Nivelit të Lartë me temë “Votimet nga jashtë, koha është tani!”

Ky aktivitet bashkoi partitë politike, institucionet shtetërore, diasporën, shoqërinë civile dhe komunitetin ndërkombëtar, për të hedhur piketat e mundësimit të ushtrimit të votës së shqiptarëve nga jashtë vendit në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025.

Mesazhe të rëndësishme për implementimin e votimit nga jashtë dha Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi, Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Vincenzo Del Monaco, Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, zj. Lindita Nikolla, Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zj. Yuri Kim dhe Zëvëndësshefi i Seksionit Politik i Delegacionit të Bashkimit Evropian, z. Jean-Baptiste Le Bras.

Votimi nga jashtë, veçanërisht në zbatimin për herën e parë të tij, ka si kusht të domosdoshëm pasjen e një konsensusi politik, gjithëpërfshirës, mbi çdo aspekt përgatitor dhe realizues. Ndaj, Komisioneri Shtetërori i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në fjalën e tij nënvizoi se “Në kushtet kur votimi brenda vendit shoqërohet thuajse çdo herë nga kundërshtimi për rezultatin zgjedhor, është e qartë që duhet të vendosim për realizimin e këtij procesi, pasi të gjithë faktorët relevant, politik dhe institucionalë të kenë kontributet e tyre në këtë proces”.

Celibashi tha se, KQZ është e vendosur dhe e ka bindjen e plotë se përmbushja e përgjegjësive të saj institucionale në lidhje me votimin nga jashtë, nuk mundet të jetë e plotë dhe e dobishme nëse në rrugën e përmbushjes së tyre ne nuk konsiderojmë të gjithë faktorët e interesuar në këtë proces.

Partitë politike, organizatat e shoqërisë civile, institucione dhe organizatat partnere ndërkombëtare shkëmbyen ide mbi realizimin dhe mënyrat e votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, duke marrë shembuj të praktikave të konsoliduara të vendeve të tjera. Gjithë kuadri rregullator për votimin nga jashtë do të konsultohet që në fazën e draftimit me të gjithë grupet e interesit, përfshi këtu edhe partitë politike. KQZ synon që këtë proces ta përfundojë jo më vonë se vjeshta e vitit që vjen.

Në përfundim të punimeve të konferencës, KQZ së bashku me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri propozuan një draft rezolutë me gjetjet dhe rekomandimet e eventit.

Fjala e plotë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi

LajmeKonferenca Kombëtare “Votimet nga jashtë, koha është tani!”