Zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022 – përfundon shqyrtimi administrativ për gjashtë denoncimet e “Qendresës Qytetare” për shkelje të Kodit Zgjedhor

28/06/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në seancën e sotme publike shqyrtoi kërkesën e Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës dhe shtyrjen e afatit deri në datë 30.10.2022.

Komisioneri plotësoi vakancat e krijuara në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sonila Ristan Meço, në këshillin e bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Faslli Mezan Beduli dhe në këshillin e bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Mimoza Bahri Jaupaj.

Gjithashtu, shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ilmi Sali Kuka, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja e Re, qarku Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Ilmi Kuka, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

Në seancën e sotme publike u shqyrtuan administrativisht denoncimet e organizatës “Qëndresa Qytetare”, për shkelje administrative në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022:

  1. ndaj  z. Edison Memolla Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej Përgjegjësit të Qendrës Kultutore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej Drejtorit të Shkollës “Haxhi Qehaj” dhe zj. Mimoza Bidaj Drejtorit të Kopështit Rrogozhinë;  
  2. ndaj z. Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër, z. Xhemal Bushati, kandidati për kryetar i bashkisë Shkodër dhe Partisë Demokratike;
  3. ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të Bashkisë Lushnjë, z. Haki Çako Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë;
  4. ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”;
  5. ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, Qendrës Shëndetësore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç, zj. Edona Tafa dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”;
  6. ndaj zj. Emirjana Sako, kandidat për kryetar të Bashkisë Durrës, z. Arben Ahmetaj Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ për denoncimet e mëpsipërme dhe shpalljen e vendimeve në seancën e rradhës.

 

 

 

LajmeZgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022 – përfundon shqyrtimi administrativ për gjashtë denoncimet e “Qendresës Qytetare” për shkelje të Kodit Zgjedhor