Shpallen vendimet për dy denoncime të Qëndresës Qytetare për shkelje gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të pjesshme

22/07/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli vendimin për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022, ndaj z. Edison Memolla kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej, Përgjegjës i Qendrës Kulturore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo, Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi, Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej, Drejtor i shkollës “Haxhi Qehaj”, zj. Mimoza Bidaj, Drejtor i kopshtit Rrogozhinë, z. Hekuran Xhani në cilësinë e kandidatit për kryetar bashkie propozuar nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”, z. Ferdinand Saraçi në cilësinë e kandidatit për kryetar bashkie propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike.

Komiosioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit dhe moskonstatimin e shkeljes nga ana e z. Edison Memolla, z. Denis Dedej, zj. Ana Dhamo, z. Luan Shehi, zj. Margarita Dedej, zj. Mimoza Bidaj, z. Hekuran dhe z. Ferdinand Saraçi.

KShZ shpalli vendimin edhe për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars, ndaj z. Fatmir Juka, Përgjegjës i Galerisë së Arteve Shkodër dhe z. Xhemal Bushati, Kandidati për kryetar i Bashkisë Shkodër.

Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit dhe mos konstatimin e shkeljes nga ana e z. Xhemal Bushati dhe z. Fatmir Juka, si edhe pushimin e shqyrtimit administrativ për subjektin zgjedhor “Partia Demokratike”.

Gjithashtu, vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Altin Mifit Sipri.

Komisioneri në seancën e sotme publike filloi shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ashim Hysen Tafilaku, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Qarku Shkodër dhe subjektin vetëdeklarues z. Artan (Ergi) Nazmi Bitri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Qarku Durrës.

Komisioneri ftoi palët të njihen me rezultatet e verifikimit dhe shpallja e vendimit do të bëhet në seancën e rradhës.

LajmeShpallen vendimet për dy denoncime të Qëndresës Qytetare për shkelje gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të pjesshme