Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

19/09/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën “Ngritje në Detyrë”, për vendin e lirë të punës të kategorisë së mesme drejtuese, Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore, Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Komiteti i Pranimit për Ngritje në Detyrë (KPND), në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Enkeleon TOPULLI

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.