E drejta për informim dhe mbrojtja e të dhënave personale, sfidë e së ardhmes

04/10/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori pjesë në prezantimin e Strategjisë Institucionale 2022-2025 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Diskutimet në këtë event nxorën në pah rëndësinë e garantimit të të drejtës për të pasur akses në informacion dhe mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve në procesin e integrimit europian të vendit.

Në epokën digjitale mbetet sfidë e drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale për këtë arsye KQZ vijon të punojë me përkushtim për ofrimin e trasnparencës maksimale dhe për mbrojtjen e të dhënave të qytetarëve të përfshirë në proceset zgjedhore.​

LajmeE drejta për informim dhe mbrojtja e të dhënave personale, sfidë e së ardhmes