Shpallja e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

13/12/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës të kategorisë së ulët drejtuese, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Indrit Osmani

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë.

Drejtoria Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneShpallja e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në DJDZ.