Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkinë Tiranë, në datë 09.01.2023, ora 12:30.

07/01/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve, të cilët aplikuan për të monitoruar fushatën zgjedhore të datës 14 Maj 2023, do të hedhë shortin për përzgjedhjen e tyre.
Për monitoruesit të cilët do të monitorjnë fushatën zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore në Bashkinë e Tiranës do të hidhet ditën e Hënë, në datë 09.01.2023, në orën 12:00.
Hedhja e shortit do të transmetohet nëkohë reale në mediat sociale të KQZ-së, në platformën ‘YouTube” KQZShqiperi dhe në platformën “Facebook” KQZShqiperi.
Rendi i ditësNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkinë Tiranë, në datë 09.01.2023, ora 12:30.